Reglement og prisar for leige av Hjelmelandshallen

3 Definisjonar - leigetakarar

Leigetakarar - Ideelle lag og organisasjonar
Definisjon på ideelle lag/organisasjonar (innanfor kommunen)
Alle lag for barn og unge opp til 18 år
Idrettslag
Skyttarlag
Misjonslag
Ungdomslag
Helselag
Kunstlag
Interkommunale selskap
Eldrelag
Musikklag /songlag
Bygdekvinnelag
Lokale politiske lag/lag av same karakter
Fagorganisasjonar knytte til kommunen si drift
Rettssaker, forliksråd m.v.

 

Leigetakarar - Ikkje-kommersielle aktørar
Definisjonar på ikkje-kommersielle aktørar
Nærings- og interesseorganisasjonar for eigennyttige formål, t.d. bondelag, bransjeforeiningar, fagorganisasjonar m.v.
Fylkes- og nasjonale frivillige organisasjonar
Private arrangement
Lag/organisasjonar som ikkje er innanfor kommunen

 

Leigetakarar - Kommersielle aktørar
Definisjon på komersielle aktørar
Næringsdrivande/firmaarrangement
Messer/salsutstillingar*