Hjelmeland omsorgssenter

Omsorgsenteret har kortids- og rehabiliteringsavdeling, dagsenter, omsorgsbustader, kjøkken og kontor for omsorgtenester.