Informasjon om koronavirus

Dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon og ønsker å bli testa ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00.

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Hjelmeland omsorgssenter

Omsorgsenteret har kortids- og rehabiliteringsavdeling, dagsenter, omsorgsbustader, kjøkken og kontor for omsorgtenester.