Organisasjonskart per 01.01.2019

Dersom du klikkar på eininga får du opp oversikt over tilsette og kontaktinformasjon.

organisasjonskartBygg og anleggPersonal og lønnPlan og forvaltningKundesenter / bibliotekKulturIKTØkonomiRådmannPersonvernombodStabNAV HjelmelandKommunalsjef Helse og omsorgKommunalsjef OppvekstHjelmeland skuleÅrdal skuleFister skuleKulturskuleHjelmeland barnehageFister barnehageJøsenfjorden barnehageÅrdal barnehageÅrdal omsorgssenterHjelmeland omsorgssenterBarnevernstenestaHelseTilrettelagte tenesterFlyktningetenesta