Organisasjonskart

Dersom du klikkar på eininga får du opp oversikt over tilsette og kontaktinformasjon.

Organisasjonskart 01.09.2022Kontaktinfo rådmannKontaktinfo personvernombodKontaktinfo kommunalsjef oppvekstKontaktinfo kommunalsjef samfunn og næringKontaktinfo Kommunalsjef helse og omsorgTilsette Hjelmeland skuleTilsette Fister skuleTilsette Årdal skuleTilsette Hjelmeland barnehageTilsette Fister barnehageTilsette Jøsenfjorden barnehageKontaktinfo KulturskulenTilsette flyktningetenestaTilsette løn og personalTilsette økonomiavdelingaTilsette prosjekt og digitaliseringKontaktinfo arkivleiarTilsette bygg og anleggTilsette plan og forvaltningTilsette kundesenterTilsette kulturkontoretTilsette Årdal omsorgssenterKontaktinfo Hjelmeland omsorgssenterKontaktinfo barnevernstenestaTilsette helseseksjonenTilsette tilrettelagte tenesterKontaktinfo NAVKontaktinfo SLT-koordinator