Overgangar

Årsplan Fister barnehage 2023/2024

6 Overgangar

6.1 Når barnet er ny i barnehagen

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. (Rammeplanen, 2017) 

  • Det blir sendt ut eit informasjons/velkomstskriv når barnehagestarten nærmar seg
  • Får utdelt primærkontakt
  • Tilbod om å koma på besøk i barnehagen
  • Tilbod om å få besøk av kontaktperson heime før barnet byrjar
  • Minimum 3 tilvenningsdagar,  meir ved behov

6.2 Overgangar i barnehagen

Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe. (Rammeplanen, 2017)

  • Barnet går på besøk til stor avdeling på våren og sommaren for å bli kjent med avdelinga og dei vaksne der.
  • Førebu barnet på det som skal skje.
  • Velkomstskriv før start.
  • Får primærkontakt.

6.3 Overgang mellom barnehage og skule/AFO

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.» (Rammeplanen, 2017)

Me har utarbeida ein felles plan for overgang mellom barnehage og skule/SFO.