Vedtekter for barnehagane i Hjelmeland kommune

§ 10 Manglande betaling

Manglande betaling kan føre til at barnet mister plassen i barnehagen.