Vedtekter for barnehagane i Hjelmeland kommune

§ 2 Formål

Barnehagane i Hjelmeland blir drivne i samsvar med § 1 Formål i lov om barnehagar, rammeplan og gjeldande forskrifter.