Vedtekter for barnehagane i Hjelmeland kommune

§ 4 Foreldreråd

Barnehagane skal ha eit foreldreråd. Foreldrerådet består av foreldra/dei føresette til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet kan kvart år velje eit arbeidsutva (FAU)l. FAU vel sjølv leiar.