Avlingsskade

Bondeposten 2/2022

7 Avlingsskade

Ein skal melde frå til kommunen når ein trur at her kan blir avlingsskade på grunn av klima.

Søknadsfrist er 31. oktober.

Her har bla vore lokale haglbyer gjennom vekstsesongen som har gjort skade på ein del frukt. Her var og vinterskade i frukttre vinteren 2020/2021 som har følgjeskader i år.