Driftsmelding i landbruksdirektoratet

Bondeposten 2/2023

1 Driftsmelding i landbruksdirektoratet

Pga. teknisk oppgradering er alle dei digitale løysingane til Landbruksdirektoratet nede frå tysdag 3. oktober kl. 17.00 til onsdag 4. oktober kl. 7.00. Dei beklagar ulempa dette medfører. Det er altså ikkje mogleg å søkje om verken RMP, produksjonstilskot, produksjonssvikt eller anna i dette tidsrommet.