Ny bygdebok for Årdal

Bondeposten 2/2023

17 Ny bygdebok for Årdal

Det er oppretta ei eiga Facebookside for ny bygdebok; Ny bygdebok for Årdal.

Bygdebokforfattar Merete Sønsterud har kontordagar på Meieribygget i Årdal. Du kan kontakte ho på telefon 95857161 for å avtale møte, stille spørsmål eller bringe informasjon til forfattaren.

Gardshistorie og busetting på gardane er ein viktig del av innhaldet i bygdeboka. 

Kom og bli med på arrangementet «Ny bygdebok og lokal identitet» torsdag 26. oktober på Høiland Gard i Årdal. Riksbibliotekar Aslak Sira Myhre og forfattar og forlagsdirektør Edmund Austigard er gjester.