Bondeposten 2/2023

15 Tiltaksstrategi for Nærings- og miljøtiltak i skogbruket, NMSK

Det skal vedtakast ny strategi og retningslinjer for perioden 2023-2026. Ny strategi er drøfta i næringa og på møte i støtte- og referansegruppa for landbruket.

Tiltaksstrategien skal politisk behandlast i formannskapet 17. oktober.