Bondeposten 2/2023

19 5 råd for god bondehelse

Ta morgonmøte med deg sjølv 
Jobb med å strukturera kvardagen
Plei det sosiale nettverket ditt
… og når du ikkje treng det
Prioriter deg sjølv
Få nok søvn og èt sunt og regelmessig
Ta pausar
Det er lov å halda kviledagen heilag
Skaff deg kunnskap
Det er lov å spør om råd og tips