Bondeposten 2/2023

14 Handlingsplan for landbruk - høyring

Handlingsplan for landbruk i Hjelmeland kommune er nå lagt ut til høyring.

Høyringsfristen var 8. oktober.

Målet er 2. gongs behandling i formannskapet 17. oktober og godkjenning i kommunestyret 2. november.