Tilskot til vassmiljøtiltak i 2024

Bondeposten 2/2023

12 Tilskot til vassmiljøtiltak i 2024

Har du eit prosjekt som kan bidra til forbetring av vassmiljøet eller til auka kunnskap om tilstanden i vassdrag. Eller ønskjer du å forbetre vasskvalitet eller økologisk tilstand i vassdrag som er prioritert i regional vassforvaltningsplan? Les meir om ordninga hjå Rogaland Fylkeskommune.

Søknadsfrist i februar.