Turstiar

Verd å hugse på:
Det er forbode å gjera opp eld i tida 15. april til 15. september.
Hugs bandtvang - lokal forskrift.
Søppel frå turen tek du med deg heim.
Hugs å lukk dei grindene du går gjennom.

 

Magnar Riveland
Kulturleiar
E-post
Telefon 404 39 153